Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
про спілку
принципи діяльності
правила надання фінансових послуг
 -  архів
конфіденційність
умови членства
органи управління
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
статья ревизионной комиссии
фотоальбоми
свідоцтва та ліцензії
контактна інформація
 

Умови надання кредитів членам спілки.

Отримати кредит в межах  однієї мінімальної заробітної плати  можно отримати без довідки про доходи, та без поруки.

Кредит до 5 тисяч гривень надається   під 1 поручителя, надати довідки про дохід, ксерокопії паспортів.

Кредит більше 5 тисяч гривень надається під 2-х почучителів, надати довідки про дохід та ксерокопії паспортів.

 

Кредити надаються виключно членим спілки.

Назва ліцензії:

ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ІЗ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМ ЩОДО НАСТУПНОГО ЇХ ПОВЕРНЕННЯ (початок дії ліцензії 11.02.2016, дата переоформлення ліцензії 26.01.2017, строк дії ліцензії - безстроковий, тип ліцензії - дійсна)

Інформація для членів КС»Довіра»

На виконання  статті 12 Закону України „ Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”  інформуєм Вас про:

 

Умови    залучення строкових  внесків (вкладів) членів  кредитної спілки  на депозитні рахунки.

Затверджено

Рішенням спостережної ради

КС „Довіра”

протокол  № 07  від  07 жовтня 2019р.

 

                

                

№ з/п

Назва  внесків (вкладів) членів кредитної спілки залучення на депозитні рахунки 

Строк

Річна процентна ставка

Річна процентна ставка при достроковому розірванні договору  члена КС

Умови

1

Депозит

Від 1 до 3 місяців (включно)

12 %

6 %

Спосіб виплати процентів -  в кінці дії договору.

 

2

 

Депозит

від 3 до 12 місяців (включно)

13 %

6.5 %

Спосіб виплати процентів -  щомісячно, раз на три місяці, раз у шість місяців.

3

 

Депозит

від 3 до 12 місяців (включно)

14 %

7 %

Спосіб виплати процентів –

в кінці  дії договору.

 

4

 

Депозит 

від 12 місяців до 60 місяців (включно)

15 %

7.5 %

 Спосіб виплати процентів -  щомісячно, раз на три місяці, раз у шість місяців.

5

 

Депозит

від 12 місяців до 60 місяців (включно)

15 %

7.5 %

Спосіб виплати процентів –

в кінці  дії договору.

 

 

1.Мінімальний розмір   внеску (вкладу) на депозитний рахунок  становить  1000,00  (одна тисяча) гривень.

2.  Максимальний розмір  внеску (вкладу) на депозитний рахунок становить 40000 (сорок тисяч)  гривень  для будь-якого виду строкового внеску (вкладу) на депозитний рахунок за умови дотримання вимоги про те, що на початок кожного робочого дня зобов'язання кредитної спілки перед одним своїм членом не повинні бути більше 10 відсотків від загальних зобов'язань кредитної спілки.

 

           Умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість   - сплата  членом спілки вартості інших послуг, пов’язаних з  залученням внесків ( вкладів) на депозитні рахунки не передбачена.

 

              Порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги.  Спілка відповідно до вимог Податкового кодексу України виступає податковим агентом Члена КС (платника податку) під час нарахування процентів на Внесок, утримує з суми нарахованих на Внесок процентів суму податків і зборів, нарахованих за ставками, визначеними чинним законодавством України, та у строки, які регламентовані Податковим кодексом України, сплачує (перераховує) до бюджету загальну суму податків та зборів.

 

 Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з  фізичною особою внаслідок  дострокового припинення надання фінансової послуни.  Член кредитної спілки  має право в будь-який час достроково розірвати договір письмово попередивши про це спілку. В такому випадку спілка протягом 10 робочих днів з моменту отримання відповідного письмового повідомлення повертає  члену спілки внесок та сплачує належні проценти,  виходячи з процентної ставки, вказаної в  таблиці.

 

Механізм захисту  фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги .  Захист прав споживачів здійснюється шляхом дотримання вимог законодавства, що регулює діяльність кредитних спілок та законодавства про захист прав споживачів.

Спори по договорах про залучення внеску (вкладу ) на депозитний рахунок між кредитною спілкою та членом спілки вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення сторонами згоди, вирішення спорів здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України в судових інстанціях.

 

Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів:

Головге управління Держспоживслужбим. (40030, м. Суми, пл. Незалежності, 2, тел. 63-13-55, 63-13-52, E-mail: sum_zah(at)sm.ukrtel.net. Офіційний сайт http://www.izps.sumy.ua).

 

Національна комісія , що здійснює державне регулювання у сфері фінансових послуг.

01001,  м. Київ, вул.Грінченка, 3

E-mail: info@dfp.gov.ua

тел. (044) 235-77-51    
   
Національна асоціація кредитних спілок України