Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
про спілку
принципи діяльності
правила надання фінансових послуг
конфіденційність
умови членства
органи управління
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
статья ревизионной комиссии
фотоальбоми
свідоцтва та ліцензії
контактна інформація
 


Заснована згідно рішення установчих зборів ( Протокол № 1 від 25 травня 2002 року) і діє на підставі Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про кредитні спілки», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», інших законів України та виданих відповідно до них нормативно-правових актів. 

Повне найменування відповідно до установчих документів:
 КРЕДИТНА СПІЛКА   
« ДОВІРА»
 Код за ЄДРПОУ: 26265457
 Код території за КОАТУУ: 5910200000
 Поштовий індекс: 42700
 Область: Сумська
 Місто: Охтирка
 Вулиця, номер будинку: Незалежності, будинок,28
  
 Повний перелік видів фінансових послуг, які зазначені у додатку до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи та/або у ліцензіях на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, які видані Нацкомфінпослуг або іншими органами, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг:
  -  залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки;
  -  надання кредитів членам кредитної спілки за рахунок власних коштів та/ або внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки;                                                                  
 -  надання кредитів членам кредитної спілки за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки;                                                                           
  
  
 Вид господарської діяльності, на провадження якого видана ліцензія:
 Діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.
  
 Cерія та номер (за наявності) виданої ліцензії: серія АВ № 362574
 Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії: № 1159-Л від  17.08.2007р,

Дата початку дії (за наявності) ліцензії: 21.08.2007р. 

 Cерія та номер (за наявності) виданої ліцензії: серія АЕ № 287568 Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії: № 965 від  03.04.2014р, Дата початку дії (за наявності) ліцензії: 03.04.2014р Інформація про переоформлення ліцензії (дата переоформлення, серія та номер (за наявності) переоформленої ліцензії): розпорядження  НКФП  №355 від 11.02.2016р., переоформлення на безстрокову. Статус ліцензії (чинна ліцензія, анульована ліцензія): чинна ліцензія

Безстрокова ліцензія на залучення фінансових активів із зобовязанняи,щодо наступного їх повернення.(Розпорядження Нацкомфінпослуг України №162 від 26.01.2017 року).

Безстрокова ліцензія на надання коштів у позику в тому числі на умовах фінансового кредиту.(Розпорядження Нацкомфінпослуг України №164 від 16.03.2017 року).
Кредитна спілка 

Кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Діяльність кредитної спілки ґрунтується на принципах:

— добровільності вступу та свободи виходу з кредитної спілки;
— рівноправності членів кредитної спілки;
— самоврядування;
— гласності.

Основні види діяльності кредитної спілки

Кредитна спілка відповідно до свого статуту:

— приймає вступні та обов'язкові пайові та інші внески від членів спілки;

— надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть також фермерські господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності. Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки;

— залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі. Зобов'язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов'язань кредитної спілки;

— виступає поручителем виконання членом спілки зобов'язань перед третіми особами;

— розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об'єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків; придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків;

— залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об'єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу. Загальна сума залучених коштів, у тому числі кредитів, не може перевищувати 50 відсотків вартості загальних зобов'язань та капіталу кредитної спілки на момент залучення;

— надає кредити іншим кредитним спілкам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу;

— виступає членом платіжних систем;

— оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданого йому кредиту;

— провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів.

Членство у кредитній спілці

Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, об'єднані хоча б за однією з ознак. Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини. Члени кредитної спілки несуть відповідальність за зобов'язаннями кредитної спілки лише у межах їх пайових внесків. 

Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком Кредитної спілки «Довіра» за 2017 рік

Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком Кредитної спілки «Довіра» за 2016 рік

Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком Кредитної спілки «Довіра» за 2015 рік

Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком Кредитної спілки «Довіра» за 2014 рік

Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком Кредитної спілки «Довіра» за 2013 рік

Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком Кредитної спілки «Довіра» за 2012 рік
Рубеж веков, период становлення независимой державы, финансовая нестабильность-в такое время людям жить непросто. И невсегда есть возможность самостоятельно справится с обстоятельствами и с нехваткой средств. 

Не секрет, что многим приходится  обращатся для решения этой проблемы в банк или кредитные союзы.

За 8 лет своей работы этот кредитный союз завоевал уважение и авторитет среди жителей города Ахтырка и района, потому что кроме финансовой помощи люди получают еще и моральную поддержку. Здесь всегда посоветуют  не поскупятся на доброе слово. Наблюдая  как председатель кредитного союза беседует с клиентами, убеждаюсь, что в таких учреждениях должны работать психологи. В силу своей человечности, знания жизни, она не только оказывает людям финансовую поддержку, но и помогает морально.

Ведь доброе слово в такой ситуации многого  стоит. И это не только мои наблюдения. Посудите сами. В рабочем кабинете Л.В.Васюхно, на столе лежит книга отзывов.

Листая записи вижу, что практически в каждой есть такие слова: «Спасибо за ваше понимание  «Спасибо за ваши теплые сердца, улыбку, за добрые слова, которые вы нашли в трудную минуту жизни», таких записей немало. А вот еще одна запись, под которой подписались многие члены кредитного союза» в «Довире» всегда встречают посетителей с улыбкой, внимательно выслушают наши проблемы и по возможности, помогают их решить. После общения с такимы замечательными людьми и сам  чувствуешь себя увереннее.»   Именно за такое отношение к членам кредитного союза на  отчетно-выборном собрании кредитного союза, люди настояли чтобы в протокол внесли именно оценку за работу отлично  и предложили  чтобы правление работало в таком же составе. Такую же оценку  ставят и вышестоящую органы, о чем свидетельствуют многочисленные грамоты, благодарности, дипломы, поощрения. «Довиру» Людмила Владимировна представляет на мночисленых  выездных семинарах, встречах, она представляет область ,в  Асоциации кредитних союзов Украины,где делится о своей работе, проблемах и достижениях, вносит предложения по усовершенствовании работы кредитних союзов  области, Украины.

Казалось бы, достигнуты определенные успехи, людей возглавляющих эту организацию,как ответстенных  и грамотных специалистов, и можно бы  дальше работать потихоньку. Но эти женщины шагают в ногу со временем.

Людмила Владимировна  всегда в поиске, постоянно повышает свои знания ,участвует в обучающихся семинарах. Не отстают от нее и главный бухгалтер  Ирина Владимировна Ковалевская  та менеджер Канивец Ольга Ивановна.

Кроме этого Людмила Владимировна ведет большую общественную работу, она возглавляет профсоюзный комитет Ахтырских предпринимателей, принимает активное участие в  городских мероприятиях. Сегодня она выбрана секретарем общественного совета . Была выдвинута номинантом рейтинга «Найвпливовіші та найавторитетніші люди Сумщини 2007 года, ТОП 50. В 2000 году организовала союз предпринимателей, в 2001 году прошла обучение в институте бизнеса г.Киев, возглавляла одну из политических организаций и была удостоена звания «Жінка в політиці», в этом же году была награждена грамотою от обласного профсоюза предпринимателей.

В 2002 году  сумела организовать кредитный союз для финансовой поддержки жителей нашего города. 

В 2004 году выиграли грант Евросоюза, работали 9 месяцев над проэктом.

В 2006 году получила знания высшей школе финансов и администрирования г. Гданськ  в Польше.

Благодарность за работу получила в 2006 году от Государственного центра соціального  страхования Украины  г. Киев

2006 году получила грамоту от губернатора области, главы рай администрации та мэра города.

В 2008 году была награждена  Почетной грамотой от Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политике и предпринимательства, принимала участие в работе Международном Трейд-клубе.

Начиная з 2004 по 2010 годы  была награждена грамотами городского главы.

Вместе с городским советом ведет просветительскую передачу на месном телевидении «Знай свои права».

В свободное время пишет статьи для местных и всеукраинских газет, журналов.

Председатель Ревизионной комисии   Е.А. Калина

   
   
Національна асоціація кредитних спілок України