Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
про спілку
принципи діяльності
правила надання фінансових послуг
конфіденційність
умови членства
органи управління
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
статья ревизионной комиссии
фотоальбоми
свідоцтва та ліцензії
контактна інформація
 


 

Заснована згідно рішення установчих зборів ( Протокол № 1 від 25 травня 2002 року) і діє на підставі Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про кредитні спілки», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», інших законів України та виданих відповідно до них нормативно-правових актів. 

Повне найменування відповідно до установчих документів:
 КРЕДИТНА СПІЛКА   « ДОВІРА»
 Код за ЄДРПОУ: 26265457
 Код території за КОАТУУ: 5910200000
 Поштовий індекс: 42700
 Область: Сумська
 Місто: Охтирка
 Вулиця, номер будинку: Незалежності, будинок,28

КС «Довіра» — це неприбуткова організація, створена на виконання Указу Президента України.

Установчі збори засновників відбулись 20 травня 2002 року, зареєстрована кредитна спілка — 10 вересня 2002 року.

Згідно Статуту членами КС «Довіра» можуть бути особи, об’єднані ознакою членства в кредитній спілці: — проживають в Сумській області.

 

Власники істотної участі (у тому числі особи, які здійснюють контроль за фінансовою установою):  відсутні.

 

Акції фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують п’ять відсотків:  відсутні.

 

Відомості про відокремлені підрозділи  кредитної спілки:  відокремлені підрозділи відсутні.

 

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації кредитної спілки: Справа про банкрутство не порушувалась. Процедура санації кредитної спілки не застосовувалась.

 

Відомості про прийняття рішення про ліквідацію спілки: Спілка в стадії ліквідації на даний момент не перебуває.

 

 

Інформація в державному реєстрі сайти та повідомлення регулятора – https://usr.minjust.gov.ua та www.kis.nfp.gov.ua

 
 Повний перелік видів фінансових послуг, які зазначені у додатку до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи та/або у ліцензіях на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, які видані Нацкомфінпослуг або іншими органами, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг:
  -  залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки;
  -  надання кредитів членам кредитної спілки за рахунок власних коштів та/ або внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки;                                                                  
 -  надання кредитів членам кредитної спілки за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки;   

                                                                        

                                          Ліцензії  кредитної спілки «Довіра»

 

 

Чинні ліцензії:

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення (розпорядження Національної комісії,що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26 січня 2017 року № 162). https://nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2017/2017-01-26/%D0%A0%D0%9A-162.pdf

 

Строк дії -бестрокова.

Дата – 26.01.2017р,

 

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту ( розпорядження Національної комісії,що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 16 березня  2017 року № 614). https://nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2017/2017-03-16/%D0%A0%D0%9A-310.pdf

 

Строк дії – бестрокова,

Дата – 16.03.2017р.

 

Анульовані  ліцензії у зв’язку з переоформленням:


Ліцензія Нацкомфінпослуг: Серія АЕ № 287568 рішення №965 від 03.04. 
2014року, вид господарської діяльності: діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.
Строк дії ліцензії з 03.04.2014р. по 03.04.2017р. 

Розпорядженням Нацкомфінпослуг №614 від 16.03.2017р. ліцензію переоформлено на безстрокову.
Розпорядженням Національної комісії,що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26 січня 2017 року № 162 актуалізовано назву ліцензії.

  

Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком Кредитної спілки «Довіра» за 2018 рік

Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком Кредитної спілки «Довіра» за 2017 рік

Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком Кредитної спілки «Довіра» за 2016 рік

Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком Кредитної спілки «Довіра» за 2015 рік

Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком Кредитної спілки «Довіра» за 2014 рік

Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком Кредитної спілки «Довіра» за 2013 рік

Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком Кредитної спілки «Довіра» за 2012 рік
Рубеж веков, период становлення независимой державы, финансовая нестабильность-в такое время людям жить непросто. И невсегда есть возможность самостоятельно справится с обстоятельствами и с нехваткой средств. 

Не секрет, что многим приходится  обращатся для решения этой проблемы в банк или кредитные союзы.

За 8 лет своей работы этот кредитный союз завоевал уважение и авторитет среди жителей города Ахтырка и района, потому что кроме финансовой помощи люди получают еще и моральную поддержку. Здесь всегда посоветуют  не поскупятся на доброе слово. Наблюдая  как председатель кредитного союза беседует с клиентами, убеждаюсь, что в таких учреждениях должны работать психологи. В силу своей человечности, знания жизни, она не только оказывает людям финансовую поддержку, но и помогает морально.

Ведь доброе слово в такой ситуации многого  стоит. И это не только мои наблюдения. Посудите сами. В рабочем кабинете Л.В.Васюхно, на столе лежит книга отзывов.

Листая записи вижу, что практически в каждой есть такие слова: «Спасибо за ваше понимание  «Спасибо за ваши теплые сердца, улыбку, за добрые слова, которые вы нашли в трудную минуту жизни», таких записей немало. А вот еще одна запись, под которой подписались многие члены кредитного союза» в «Довире» всегда встречают посетителей с улыбкой, внимательно выслушают наши проблемы и по возможности, помогают их решить. После общения с такимы замечательными людьми и сам  чувствуешь себя увереннее.»   Именно за такое отношение к членам кредитного союза на  отчетно-выборном собрании кредитного союза, люди настояли чтобы в протокол внесли именно оценку за работу отлично  и предложили  чтобы правление работало в таком же составе. Такую же оценку  ставят и вышестоящую органы, о чем свидетельствуют многочисленные грамоты, благодарности, дипломы, поощрения. «Довиру» Людмила Владимировна представляет на мночисленых  выездных семинарах, встречах, она представляет область ,в  Асоциации кредитних союзов Украины,где делится о своей работе, проблемах и достижениях, вносит предложения по усовершенствовании работы кредитних союзов  области, Украины.

Казалось бы, достигнуты определенные успехи, людей возглавляющих эту организацию,как ответстенных  и грамотных специалистов, и можно бы  дальше работать потихоньку. Но эти женщины шагают в ногу со временем.

Людмила Владимировна  всегда в поиске, постоянно повышает свои знания ,участвует в обучающихся семинарах. Не отстают от нее и главный бухгалтер  Ирина Владимировна Ковалевская  та менеджер Канивец Ольга Ивановна.

Кроме этого Людмила Владимировна ведет большую общественную работу, она возглавляет профсоюзный комитет Ахтырских предпринимателей, принимает активное участие в  городских мероприятиях. Сегодня она выбрана секретарем общественного совета . Была выдвинута номинантом рейтинга «Найвпливовіші та найавторитетніші люди Сумщини 2007 года, ТОП 50. В 2000 году организовала союз предпринимателей, в 2001 году прошла обучение в институте бизнеса г.Киев, возглавляла одну из политических организаций и была удостоена звания «Жінка в політиці», в этом же году была награждена грамотою от обласного профсоюза предпринимателей.

В 2002 году  сумела организовать кредитный союз для финансовой поддержки жителей нашего города. 

В 2004 году выиграли грант Евросоюза, работали 9 месяцев над проэктом.

В 2006 году получила знания высшей школе финансов и администрирования г. Гданськ  в Польше.

Благодарность за работу получила в 2006 году от Государственного центра соціального  страхования Украины  г. Киев

2006 году получила грамоту от губернатора области, главы рай администрации та мэра города.

В 2008 году была награждена  Почетной грамотой от Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политике и предпринимательства, принимала участие в работе Международном Трейд-клубе.

Начиная з 2004 по 2010 годы  была награждена грамотами городского главы.

Вместе с городским советом ведет просветительскую передачу на месном телевидении «Знай свои права».

В свободное время пишет статьи для местных и всеукраинских газет, журналов.

Председатель Ревизионной комисии   Е.А. Калина

   
   
Національна асоціація кредитних спілок України