Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
про спілку
принципи діяльності
правила надання фінансових послуг
конфіденційність
умови членства
органи управління
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
статья ревизионной комиссии
фотоальбоми
свідоцтва та ліцензії
контактна інформація
 


У своїй діяльності КС має на меті фінансовий, майновий та соціальний захист стану своїх членів шляхом залучення їх особистих заощаджень для взаємного та спільного використання. КС не має на меті одержання прибутку, занесена Державною податковою адміністрацією до реєстру неприбуткових установ та звільнена від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість. Створена та діє за регіональним Статусом  (Сумської області) 

Членами кредитної спілки мають можливість бути як громадяни України, так і іноземні громадяни, а також особи без громадянства, які проживають в Сумській області та не обмежені судом у дієздатності

 

Основні принципи діяльності кредитної спілки

Кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки. 

Діяльність кредитної спілки ґрунтується на принципах: 

— добровільності вступу та свободи виходу з кредитної спілки;
— рівноправності членів кредитної спілки;
— самоврядування;
— гласності. 

Основні види діяльності кредитної спілки 

Кредитна спілка відповідно до свого статуту: 

— приймає вступні та обов'язкові пайові та інші внески від членів спілки; 

— надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть також фермерські господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності. Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки; 

— залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі. Зобов'язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов'язань кредитної спілки; 

— виступає поручителем виконання членом спілки зобов'язань перед третіми особами; 

— розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об'єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків; придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків; 

— залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об'єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу. Загальна сума залучених коштів, у тому числі кредитів, не може перевищувати 50 відсотків вартості загальних зобов'язань та капіталу кредитної спілки на момент залучення; 

— надає кредити іншим кредитним спілкам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу; 

— виступає членом платіжних систем; 

— оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданого йому кредиту; 

— провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів. 

Членство у кредитній спілці 

Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, об'єднані хоча б за однією з ознак. Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини. Члени кредитної спілки несуть відповідальність за зобов'язаннями кредитної спілки лише у межах їх пайових внесків.

 

  

   
   
Національна асоціація кредитних спілок України