Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
про спілку
принципи діяльності
правила надання фінансових послуг
конфіденційність
умови членства
органи управління
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
статья ревизионной комиссии
фотоальбоми
свідоцтва та ліцензії
контактна інформація
 


Спостережна рада КС «Довіра»: 

Косякова Галина Семенівна- голова спостережної ради 

Миргородська Тетяна Іванівна– заступник голови спостережної ради 

Мащенко Валентина Вікторівна – секретар спостережної ради 

Бобарикіна Любов Петрівна – член спостережної ради 

Кіяшко Микола Петрович– член спостережної ради 

 

 Ревізійна комісія  КС «Довіра»:  

Калина Катерина Олексіївна - голова ревізійної комісії 

Єременко Наталія Анатоліївна- заступник голови ревізійної комісії 

Богородський Денис Михайлович - секретар ревізійної комісії 

  

Кредитний комітет КС «Довіра»:  

Ковалевська Ірина Володимирівна голова кредитного комітету  

 Васюхно Людмила Володимирівна заступник голови кредитного комітету 

Канівець Ольга Іванівна -  секретар кредитного  комітету 

 

 

Правління  КС «Довіра»:  

 Васюхно Людмила Володимирівна - голова правління  

Ковалевська Ірина Володимирівна – головний бухгалтер 

Канівець Ольга Іванівна - член правління 

Органи управління кредитної спілки
Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління. Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.

Загальні збори членів кредитної спілки
Вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів. Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них представлено не менш як 50 відсотків членів кредитної спілки особисто або за дорученням іншим членам кредитної спілки. Голосування на загальних зборах відбувається за принципом - один член кредитної спілки, присутній на зборах, має один голос. Загальні збори членів кредитної спілки скликаються спостережною радою у строки, передбачені статутом кредитної спілки, але не рідше ніж один раз на рік.

Спостережна рада кредитної спілки
Спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної цим Законом та статутом кредитної спілки, контролює і регулює діяльність правління та кредитного комітету.

Правління кредитної спілки
Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою.

Кредитний комітет
Кредитний комітет  
кредитної спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності кредитної спілки.
 
 Ревізійна комісія
 Контроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки здійснює Ревізійна комісія.


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України